Pappers och massaindustrin

Segervik har i nuläget uppdrag inom cellulosaindustrin som omfattar omhändertagande av aska, kalkprodukter och konstruktionsmaterial för deponier.