Kommuner

Segervik har sedan starten 2019 vunnit ett flertal uppdrag åt kommuner och kommunala bolag i Mellansverige, uppdragen omfattar omhändertagande av biologiska material såsom avloppsslam, restprodukter från vattenrening och fettavskiljarslam