Vad vi gör

Segervik arbetar med restprodukter och avfall från industrier, kommuner och byggföretag med fokus på att kombinera kostnadseffektivitet och miljöhänsyn.

Grundtanken är att använda och hantera varje restprodukt utifrån dess förutsättningar, och att alltid sträva efter återanvändning och kretslopp för att nå en så optimal lösning som möjligt ur ett kostnads- och miljöperspektiv.

Om oss

Kontakt:

Patrik Colebring

070-5300037

patrik.colebring@segervik.se

Mikael Colebring

070-6662711

mikael.colebring@segervik.se

Hans Johnsen

070-2675050

hans.johnsen@segervik.se